OS nr 1/ 2013

Opuscula Sociologica 2013 nr 1

IMG-733x1024

Piotr Cichocki (UAM) – Wąskie i szerokie koncepcje sfery publicznej/ Narrow and wide concepts of the public sphere
Anna Królikowska (Uniwersytet Szczeciński) – Obrazy i obrazki religijne w aspekcie wartości/ Religious pictures in the aspect of values
Julita Makaro (Uniwersytet Wrocławski) – Bariery w komunikowaniu międzykulturowym między osobami sprawnymi i osobami z niepełnosprawnością/ Barriers in intercultural communication between abled and disabled people
Katarzyna Ćwirynkało (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – Osoby z niepełnosprawnością jako ofiary zaniedbania w rodzinie/ Neglect of disabled people in family
Urszula Bartnikowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – Humor Głuchych jako czynnik integrujący społeczność/ Deaf humor as one of the elements integrating a deaf community
Urszula Bąk (KUL) – Postawy mieszkańców Sandomierza wobec zmiany systemu politycznego Polski z 1989 r./ Attitudes of the inhabitants of Sandomierz towards the changes of the political system in Poland in 1989
Anna Matuchniak-Krasuska (UŁ) – Recenzja książki pt. Konteksty polskiej socjologii sztuki autorstwa Ewy Krawczak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2013/ Review of the book by Ewa Krawczak Konteksty polskiej socjologii sztuki, UMCS, Lublin, 2013

numer do pobrania:  OS_1-2013