OS 2012 nr 2

Opuscula Sociologica 2012 nr 2

IMG_0001-733x1024

Spis treści/ Contents:

Magdalena Fiternicka-Gorzko – Historia mówiona: od metody historycznej do interdyscyplinarnego podejścia badawczego/ Oral history: from a historical method to an interdisciplinary approach
Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś – Determinanty więzi społecznej na statku – badania jakościowe wśród marynarzy/ Results of qualitative research on factors determining social bonds on board a ship
Karolina Izdebska – Po wstędze Moebiusa. Miejskie działania artystyczne jako próba recyklingu przestrzeni publicznych/ Around a Moebius Band. Urban art activities – recycling public spaces
Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka  – Przeobrażenia lokalnych społeczności górniczych. Teoretyczne podstawy analiz/ Transformation of mining communities. The theoretical basis for analysis
Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo – Szanse powodzenia w życiu – wartości i interesy w społecznej świadomości mieszkańców województwa lubuskiego/ Chances for achieving succes in life – values and interests in social awareness of the Lubuskie Province inhabitants
Barbara Kromolicka – Kondycja współczesnego rodzicielstwa – wybrane aspekty/ The condition of modern parenting – selected aspects
Elżbieta Smolarkiewicz  – O niektórych uwarunkowaniach i barierach w procesie migracji/ On some conditions and obstacles of migration
Teresa Rzepa, Tymoteusz Leoński  – Co zniekształca i wspomaga pamięć autobiograficzną?/ What deforms and improves autobiographical memory?
Marcin Koziński  – Psychospołeczne czynniki zadłużenia/ The psychosocial factors of the consumer debt

 

numer do pobrania: OS_2_2012