Numer bieżący

Opuscula Sociologica nr 1, 2018

redakcja numeru:
Stella Grotowska
Anna M. Królikowska

Spis treści / Contents

 Aldona Żurek  –  Rodzinna przestrzeń a technologie komunikacyjne  /  Family Space versus ICT

Urszula Abłażewicz-Górnicka  –  Rodzina a kapitał społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze / Family and Social Capital. Selected Theoretical and Research Problems

 Jakub Isański  –  Dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie
polskim  /  The Total Fertility Rate (TFR) as an Element of Social Life in the Present-Day Polish
Society

 Przemysław Wrochna  –  Relacje intymne we współczesnym świecie / Intimate Relations
in the Present-Day World

 Katarzyna Piątek  –  Realizacja funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny w kontekście niepełnej sprawności kobiety / Protective Function of the Family in the Context of the Non Fully Able-Bodied Woman

 Dorota Tomczyszyn  –  Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko
z niepełnosprawnością intelektualną  /  Obligations and Powers in a Family Raising a Child
with a Mental Disability

 Jerzy Widerski  –  Modele rodziny w reklamach telewizyjnych. Analiza semiotyczna / Family Models in TV Commercials. Semiotic Analysis

Cały numer 1 2018