Studia Sociologica 19

Spis treści/ Contents:

Eunice Hempolińska-Nowik – Integracja struktury „ja” a przystosowanie/ Self-structure integration and
adjustment
Ryszard Czyszkiewicz, Włodzimierz Durka – Wartości pokolenia przełomu. Między swobodą a skrępowaniem/ Values of turning-point generation. Between liberty and constrains
Anna Królikowska – Kierunek studiów a religijność i stosunek do religii/ Dependence of religiousness and attitudes towards religion upon the subject area of study
Izabela Kaźmierczak-Kałużna – Mieszkanie jako „miejsce do życia” (na przykładzie sytuacji mieszkaniowej osób ubogich)/ A dwelling as a space to live (based on an example of living conditions impoverished people)
Maciej Kowalewski, Regina Thurow – System pomocy społecznej w Szczecinie a wybrane problemy społeczne miasta/ System of social care in Szczecin and selected social issues of the city
Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo – Strategie edukacyjne mieszkańców lubuskiego trójmiasta a rynek pracy/ Educational strategies of the Lubuski Province Tri-city inhabitants
and the labour market
Małgorzata Gajewska – Edukacja a sukces ekonomiczny przedsiębiorców/ Education and the economic success of entrepreneurs
Leszek Gołdyka – Uwagi o przedmiocie socjologii pogranicza/ Notes on the subject of the sociology of borderland
Krystyna Żemła – Polacy w Hiszpanii w latach 2004-2008/ Poles in Spain in the years 2004–2008

numer do pobrania w pdf: ZN_SS_19