Zapowiedzi wydawnicze

Opuscula Sociologica 2018 nr 1 (23)

Spis treści

Aldona Żurek  –  Rodzinna przestrzeń a technologie komunikacyjne

Urszula Abłażewicz-Górnicka  –  Rodzina a kapitał społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze

Jakub Isański  –  Dzietność jako elementy życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim

Przemysław Wrochna  –  Relacje intymne we współczesnym świecie

Katarzyna Piątek  –  Realizacja funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny w kontekście niepełnej sprawności kobiety

Dorota Tomczyszyn  –  Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Jerzy Widerski  –  Obraz współczesnej rodziny. Analiza semiotyczna reklam telewizyjnych