Studia Sociologica 18

Spis treści:

Paweł Jessa  –  Kult świętych w islamie – między„fundamentalizmem”  a „tradycjonalizmem”   (na przykładzie państw Środkowej Azji)
Małgorzata Dziekanowska – Tożsamość społeczna a globalizacja
Ermina Bryk-Świerzko – Przywracanie historycznej pamięci jako element kreowania tożsamości lokalnej
Artur Kinal – Perspektywy wykorzystania dorobku Międzynarodówki Sytuacjonistów w poznawaniu i kreowaniu przestrzeni miejskiej
Elżbieta Mydłowska – Postrzeganie przez młodzież uczniowską terenów zielonych  Szczecina
Elżbieta Czapka – Młodzi polscy emigranci w Londynie
Anna Waszczuk – Niemcy w świadomości polskich uczniów gimnazjum  w  Löcknitz
Leszek Gołdyka – Region zachodniopomorski w perspektywie demograficznej
Małgorzata Gajewska – Myśliwi jako środowisko społeczne
Joanna Róg-Ilnicka – Nietypowe formy pracy oraz ich zbiorowe i jednostkowe konsekwencje – przyczynek do badań

numer do pobrania w pdf: ZN_SS_18