Studia Sociologica 17

Spis treści:

Od redaktora naukowego (Leszek Gołdyka)
Teresa Rzepa – A ja widocznie chciałem ciągle rozwiązywać problemy… Psychologiczny portret Ludwika Janiszewskiego
Ryszard Czyszkiewicz, Włodzimierz Durka, Bolesław Klepajczuk – Podmioty polskiego rynku pracy –  interpretacje socjologiczne
Karolina Izdebska, Aleksandra Kalczyńska, Michał Kalczyński – Wiedza pracodawców i osób niepełnosprawnych ruchowo o telepracy jako nowej formie zatrudnienia
Iwona Dobkiewicz – Opinie Polaków o wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn (w  świetle badań CBOS)
Maciej Kowalewski – Budownictwo socjalne – pomiędzy wykluczeniem społecznym a inkluzją
Marcin Dębicki – Oswajanie granicy i społeczne kształtowanie pogranicza polsko-czeskiego. Przykład ziemi kłodzkiej
Leszek Gołdyka, Orientacje społeczne młodzieży pogranicza polsko-niemieckiego
Anna Mielczarek-Żejmo – Święte, księżniczki, poetki, sufrażystki. Postacie kobiece jako patronki niemieckich gimnazjów
Ryszard Czyszkiewicz – Kapitał społeczny – między tradycją i globalizmem
Oksana Kozłowa – Migracja w świecie uniwersytetu
Eunice Hempolińska–Nowik – Gorące poznanie
Celina Timoszyk-Tomczak – Preferencja strategii konstruowania własnej przyszłości a płeć i okres rozwoju
Sylwia Seul – Blog – inkubator tożsamości?
Maria Antoniewska – Atrakcyjność fizyczna jako wartość w świadomości studentów
Katarzyna Duda – Sposoby myślenia w społeczeństwach pierwotnych w koncepcji Luciena Levy-Bruhla i Bronisława Malinowskiego

numer do pobrania w pdf: ZN_SS_17