Studia Sociologica 16

 

Spis treści:

Od redaktora naukowego (Jacek Leoński)
Robert B. Woźniak,  Społeczeństwo cywilizacji pogranicza
Oksana Kozłowa, Światy uniwersytetu europejskiego a ich socjologiczne odzwierciedlenia
Siarhiej Kandryczyn, Podziały historyczne i „długie trwanie” struktur społecznych. Geograficzne zróżnicowanie wskaźników społecznych na przykładzie Ukrainy i Białorusi
Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Michał Kalczyński, Artur Frąckiewicz, Karolina Izdebska, Berenika Gocłowska, Ewelina Świergiel, Aleksandra Kalczyńska, Albert Terelak, Arkadiusz Kołodziej – Kandydat w   oczach socjologa, socjolog w oczach kandydata. Komunikat z badań
Anna  Królikowska, Aspekty przemian religijności. Sposoby adaptacji do instytucjonalnych wymogów religijności w społeczeństwie polskim
Dominika Błasiak – Duszpasterstwo Akademickie w koncepcji wspólnoty ochronnej B. Newmana
Jerzy Norbert Grzegorek – Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim. Problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym
Urszula Kozłowska – Polacy w Czechach. Komunikat z badań
Marek Gorzko, Religijność Polaków na Zaolziu. Komunikat z badań
Magdalena  Fiternicka-Gorzko – Język mieszkańców Zaolzia. Komunikat z badań
Maciej Kowalewski – Zadowolenie z życia Polaków mieszkających na Zaolziu. Komunikat z badań
Andrzej  Borowski – Współczesne osiedla popegeerowskie. Szkic do portretu
Bogdan  Gębski – Zależności między wskaźnikami syntetycznymi rozkładów empirycznych zmiennych
Karol Piasecki – Plemienny i ponadplemienny etap etnogenezy regionu cyrkumbałtyckiego
Dorota Kociełowicz-Laska – Uwarunkowania życia Polaków w sowieckim systemie totalitarnym