OS nr 3 /2013

Opuscula Sociologica2013 nr 3

Okladka.3_2013

 

Andrzej Przestalski (UAM) – Teoria znaków i języka Ferdinanda Tönniesa/ Ferdinand Tönnies’ theory of signs and language
Małgorzata Cackowska (Uniwersytet Gdański) – Ideologie dzieciństwa a/i tabu w książkach obrazkowych dla dzieci/ Childhood ideologies and the taboo in picturebooks for children
Wojciech Doliński, Jerzy Żurko (Uniwersytet Wrocławski) – Relacje polsko-niemieckie we wspomnieniach pamiętnikarzy/ Polish-german relations in the recollections of memoirists
Magdalena Fiternicka-Gorzko (Uniwersytet Szczeciński) – „Mały problem” – jakie dziedzictwo powinno być kultywowane w Szczecinie/ „The small problem” – what heritage should be cultivated in Szczecin? (standpoints of city „elites”)
Sylwia Olszewska, Magdalena Spryszyńska (Uniwersytet Gdański) – Osobowość i style radzenia sobie ze stresem przez menedżerów ochrony mienia i osób/ Personality and styles of coping with stress of security service managers
Joanna Radko (Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych) – Wtórny zespół stresu pourazowego w pracy strażaków i pracowników pogotowia ratunkowego/ Secondary traumatic stress disorder at work of firemen and emergency medical service workers – research review
numer do pobrania: Opuscula_3_2013