OS nr 4 /2013

Opuscula Sociologica2013 nr 4

OS_okladka_4_2013

Marek Gorzko (Uniwersytet Szczeciński) – Teoria ugruntowana jako „rodzina metod”?/ Grounded theory methodology as a „family of methods”?
Justyna Nowotniak (Uniwersytet Szczeciński) – Badania etnograficzne z elementami wizualnymi w kształceniu akademickim – możliwości i ograniczenia/ Ethnographic studies containing visual elements in university teaching – opportunities and constraints
Krzysztof Kwapis (Akademia Ignatianum w Krakowie), Elwira Brygoła (SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu) – Tożsamość osobista w ujęciu emotywno-refleksyjnym: zawartość, funkcje i procesy kształtowania tożsamości/ Personal identity in emotive-reflective terms: the content, functions, and processes of identity forming
Teresa Rzepa (SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Ryszard Żaba, Oliwia Jakubowicz (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) – Rozumienie wstydu oraz ocena jego źródeł przez osoby zdrowe i pacjentów z wstydliwymi chorobami/ Perception of shame and assessment of its sources by healthy populations and patients suffering from embarrassing illnesses
Aneta Jarzębińska (Uniwersytet Szczeciński) – Zachowania rodzicielskie macochy (normatywny i realistyczny aspekt roli)/ Parenting behaviour of stepmother (normative and realistic aspect of the role)
Tomasz Czubara (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie), Maciej Kowalewski, Regina Thurow (Uniwersytet Szczeciński) – Sytuacja kobiet w przedsiębiorstwach zachodniopomorskiego rynku pracy/ The situation of women in the labour market of West Pomerania. Employers’ opinions research report

numer do pobrania: Opuscula_4-2013