OS nr 1/ 2014

Opuscula_7_1-2014_Okladka-1_Strona_1
Fot. Marcin Królikowski

Spis treści:

Marian Golka – Czy można ukryć się przed kulturą medialną? / Is it possible to hide from the media culture?
Renata Suchocka – Obezwładniająca moc niektórych enklaw społecznych / Overwhelming power of certain social enclaves
Anna Matuchniak-Krasuska – Oflag II C Woldenberg – analiza socjologiczna enklawy wojennej / Oflag II C Woldenberg – sociological analysis of the war enclave
Dorota Bazuń, Magdalena Pokrzyńska – Enklawowy charakter życia polskich zesłańców. Na marginesie badań nad postacią matki Sybiraczki / Enclave-like character of polish exiles’ lives. Margin notes from research on the Siberian mother figure
Sylwia Słowińska – Inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej. Utrwalanie enklawy etnicznej / Initiatives of the Association of the Lemko Culture Enthusiasts. Fixation of ethnic enclaves
Bogdan Idzikowski – Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym / Local animators as an enclave creating factor
Małgorzata Olejarz – Enklawy społeczne na terenie byłej bazy wojskowej – przykład Kęszycy Leśnej / Social enclaves in the former military base – example of Kęszyca Leśna
Marek Zadłużny – Stowarzyszenie Inicjatywa Sceniczna Fruuu z Zielonej Góry – enklawa i eksklawa w przestrzeni kulturowej miasta / The “Fruu” Stage Initiative Society from Zielona Góra – the enclave and exclave in the cultural space of the city

numer do pobrania: OS_1_2014