OS nr 2 /2014

Opuscula_8_2-2014_Okladka-1_Strona_1
Fot. Alicja Królikowska

 

Spis treści / Contents:

Teresa Rzepa, Ryszard Żaba  –  Mechanizmy obrony przed społeczno-kulturowymi konsekwencjami piętna (na przykładzie chorych na kiłę) / Defense mechanisms against the socio-cultural consequences of stigma (for example, patients with syphilis)

Krzysztof Kowalczyk  –  Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011) / Political parties and their electorates to the issue of anti-abortion act amendment in Poland (2007–2011)

Ewelina Wejbert-Wąsiewicz  –  Enklawy i eksklawy aborcyjne – dynamika i źródło zmian / Abortion enclaves and exclaves – dynamics and source of changes

Aneta Jarzębińska – Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną / Internet discussion board as a source of social support for parents in a situation of lethal fetal abnormality

Jagoda Jezior  – Rola wartości samorealizacyjnych i materialnych w kształtowaniu sytuacji pracy
na własny rachunek / The role of self-realization and material values in the formation of work situation in self-employment

Artur Frąckiewicz  –  Między socjologią kryzysu a „kryzysem” socjologii / Between the sociology of crisis and „crisis” of sociology

numer do pobrania: OS_2_2014