OS 2014 nr 3


Opuscula_9_3-2014_Okladka-1_Strona_1
Spis treści/ Contents:

imagesRyszard Czyszkiewicz, Włodzimierz Durka  –  Nierówności dochodowe na Pomorzu Zachodnim: między egalitaryzmem a klasą średnią / Inequalities of incomes in West Pomerania: between egalitarianism and middle class

imagesAlbert Terelak, Sebastian Kołodziejczak  –  Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego / Social assessment of opportunities for the fulfillment of life goals in Szczecin and leaching of human capital

imagesZofia Kawczyńska-Butrym  –  Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki / To understand women’s migration – when aiging Europe is in need of help

imagesJoanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo   –  Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr) / Cross-border partnerships – institutions in initiating social networks (based on the Euroregion Spree–Niesse–Bober)

imagesLeszek Gołdyka   –  Edukacja w świadomości mieszkańców regionu pogranicza wschodniego / Education in the consciousness of eastern borderland inhabitants