OS 2014 nr 4

Zdjęcie OS 4/2014
Fot. Alicja Królikowska

 

Spis treści/ Contents:

imagesAnna Królikowska  –  Elementy „ludowe” w religijności współczesnej? / ‚Folk’ elements in the contemporary religiosity?

imagesMagdalena Smak  –  Czynniki warunkujące zainteresowanie szkołami katolickimi / Factors influencing the growing interest in Catholic schools

imagesMonika Maciejewska  –  Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów / Evaluation research in education and its contexts regarding university level education of teachers and educationalists

imagesTeresa Rzepa  –  Refleksje na temat dokumentów biograficznych w niepublikowanym Dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego / On biographical documents in the unpublished Computer Diary by Zbigniew Pietrasiński

imagesJoanna Pluta  –  Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne spostrzeganie cudzoziemca / The stereotype of an  American: the preference of  particular  values and the social  perception  of a foreigner