OS 2015 nr 1

 

Przechwytywanie
Fot. Alicja Królikowska

 

Contents / Spis treści:

images Florian Kiuppis (Lillehammer University College)  – Friendly but demanding’? – On different meanings of inclusive education as an imagined concept in national reform planning  / Stanowczo ale delikatnie? O znaczeniu edukacji inkluzywnej w planowaniu reformy narodowej

images  Karen Parish (Lillehammer University College)  –  Studying the global phenomenon of human rights education – theoretical and empirical approaches / Teoretyczno-empiryczna perspektywa studiów nad edukacją dotyczącą globalnych praw człowieka

images  Teresa Żółkowska (Uniwersytet Szczeciński)  –  The origins of the prejudices against the disabled. Selected theories / Geneza uprzedzeń wobec niepełnosprawnych. Wybrane teorie

images  Janina Świrko-Pilipczuk (Uniwersytet Szczeciński)  –  Homo oeconomicus as foundation for educational practices / Homo oeconomicus jako podstawa praktyk edukacyjnych

images Irena Ramik-Mażewska (Uniwersytet Szczeciński)  –  Everyday life of intelectually disabled women – a special educator’s perspective / Codzienność kobiet z niepełnosprawnością intelektualną – próba spojrzenia na problem przez pedagoga specjalnego

images  Mariola Gańko-Karwowska (Uniwersytet Szczeciński)  –  Action into change, power into resistance  / Jakie działanie taka zmiana – jaka władza, taki opór