OS 2015 nr 2

Opuscula_11_2-2015_Okladka-1_Strona_1
Fot. Marcin Królikowski

 

Contents / Spis treści:

images  Arkadiusz Kołodziej  –  O potencjale i kierunkach rozwoju socjologii sportu /  The potential and directions of development of the sociology of sport
images  Izabela Kaźmierczak-Kałużna  –  Bezdomność jako forma wykluczenia społecznego w świetle wybranych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i programowych /  Homelessness as form of social exclusion in light of selected juridical acts as well as strategic and policy statements
images   Mateusz Karolak  –  Migranci powrotni z Wielkiej Brytanii do Polski – przyczyny powrotów z perspektywy biograficznej  /  Return migrants from the United Kingdom to Poland. Reasons for return from the biographical perspective
images   Elżbieta Subocz, Magdalena Sternicka-Kowalska  –  Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego /  Benefits and costs functioning of the agreement on border traffic with Russia in the opinions of the inhabitants of borderland area
images  Joanna Kowalczyk, Teresa Rzepa  –  Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia  /  Conflict of family and professional roles and life satisfaction
images  Joanna Buława-Halasz  –  Przemoc symboliczna w rehabilitacji osób autystycznych /  Symbolic violence in the rehabilitation of autistic people