OS 2015 nr 4

Opuscula Sociologica nr 4, 2015

IMG_0005

images Andrzej Stawicki  –  Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej/ Polish universities adaptation strategies to contemporary social reality

images   Paweł Drygas   –  Zjawisko westernizacji muzyki popularnej. Przyczyny, mechanizmy, skutki /Westernization of popular music. Causes, mechanisms, consequences
images  Łukasz Kaszkowiak  –  Społeczny świat polskich fanów fantastyki / The social world of Polish
speculative fiction fans
images  Dawid Błaszczak   –  Transgraniczne sieci powiązań Polski, Białorusi i Ukrainy – na przykładzie programu współpracy transgranicznej Pl-By-Ua 2007-2013 / Cross-border networks of connections of Poland, Belarus and Ukraine on the example of the Cross-border Cooperation Programme PL-BY-UA 2007–2013
images Józef Baniak  –  Opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji. Od akceptacji do kontestacji / Opinions high school students and university students on euthanasia. From the acceptance to the contestation
images Agnieszka Borowiec   –  Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej / Healthy lifestyle and consumer orientation amongst the Warsaw middle class