OS 2015 nr 3

Opuscula Sociologica nr 3, 2015

images Piotr Chrobak  –  Analiza wyborów samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1990-2010
images  Ryszard Czyszkiewicz  –   Wybory w regionie zachodniopomorskim i w regionie podkarpackim. „Specyfika” Ziem Zachodnich
imagesMarek Molewicz  – Ugrupowania lokalne i partie polityczne w wyborach samorządowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2014
imagesKrzysztof Kowalczyk    –   Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
imagesMaciej Drzonek  –   Od upartyjnienia do „ulokalnienia”. Przypadek zachodniopomorskich powiatów grodzkich w wyborach 2014
imagesRafał Niburski  –   Kampania wyborcza Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Miasta Szczecin w 2014 roku
images Agnieszka Ignasiak   –   Lokalna scena polityczna w Stargardzie Szczecińskim u progu kadencji 2014-2018