OS 2016 nr 1

 

IMG_0004

 

Spis treści / Contents:

images Marian Golka   –  Głód autentyzmu / Desire for Authenticity

images Magdalena Zdun  –  Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności / Axiological Conditions for Innovativeness
images Józef Baniak  –  Obowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu / Obligatory Religious Practices of Secondary-School Students from Kalisz and of University Students from Poznań

images Piotr Czakon  –  Studenci kierunków społecznych i humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego wobec spraw publicznych. Zainteresowanie – postrzeganie – rozprawianie / Silesian University Social and Humanities Studies Students’ Attitudes towards Public Affairs. Engagement – Perception – Discussions
images Magdalena Pokrzyńska –  Młodzi pszczelarze. Postawy uczniów technikum w Pszczelej Woli wobec pszczelarstwa i pszczół / Young Apiarists. The Attitudes of the Technical College in Pszczela Wola, Poland, towards Beekeeping and