OS 2016 nr 2

IMG
Spis treści / Contents:
images Jolanta Gładys-Jakóbik  –  Quo vadis, socjologio? / Sociology, Quo Vadis?
images Sławomir Banaszak   –  Polscy menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania / Polish Managers and the Theory of Organisation and Management
images  Rafał Tuziak  –  Big Data: nowe wyzwania a zmiana kultury organizacji / Big Data: New Challenges and the Change of Organisational Culture
images Agnieszka Jeran   –  Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy /  Telecommuting (Telework) as a Source of Problems to Realise the Functions of Work
images  Arkadiusz Tuziak  –  Innowacyjność w organizacjach sektora samorządowego / Innovation in the Institutions of the Sector of Local Governments
images Marzena Sylwia Kruk  –  Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa / Social Innovations as a Reply to Local Problems of the Present-Day Society
images Lidia Domańska  –  Zatrudnienie wspomagane szansą dla osób niepełnosprawnych / Employment Assisted with a Chance for the Handicapped
images Anna Kozłowska  –  Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem / The Responsibility of the Medical Facility for the Communication with the Patient
images Agnieszka Kołodziej-Durnaś    –  Wyobraźnia socjologiczna i misja socjologii organizacji / Sociological Imagination and the Duties of the Sociology of Organizations