OS 2016 nr 3

Opuscula Sociologica nr 3, 2016

IMG_0002

Spis treści / Contents:
images   Ryszard Czyszkiewicz, Włodzimierz Durka  –  Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych / Endogenous Barriers to the  Development of Municipal Communities
images  Zofia Kawczyńska-Butrym, Elżbieta Czapka, Marek Butrym  –  Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju / Care for the Parents’ Generation in the Process of Migration in the Opinions of Polish Female Migrants in Norway and of Social Workers and Priests in Poland
images Stella Grotowska  –  Czy architektura czasów PRL ma znaczenie? Analiza wydarzenia medialnego / Does the Architecture of the Polish People’s Republic Mean Anything? An Analysis of a Mass Media Event
images Marcin Orzechowski, Dominika Noskowska  –  Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską / Between Russia and the West. A Socio-Political Dimension of the Relations between Moldova and the European Union
images Józef Baniak  –  Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu / Non-Obligatory Religious Observances of Secondary-School Students from Kalisz and of University Students from Poznań