OS nr 2/ 2013

Opuscula Sociologica2013 nr 2

OS_2_2013-729x1024

Włodzimierz Durka (Uniwersytet Szczeciński) – Wspomnienie o Jacku Leońskim
Marcin Dębicki, Wojciech Doliński (Uniwersytet Wrocławski) – Sympatia i „ciepła obojętność” jako kategorie analityczne stosunku zgorzelczan wobec mieszkańców Görlitz/ Liking and ‘warm indifference’ as analytical categories of the attitude of the inhabitants of Zgorzelec towards
the inhabitants of Görlitz
Kamilla Dolińska, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak (Uniwersytet Wrocławski)Instrumentalność vs autoteliczność praktyk transgranicznych mieszkańców Zgorzelca i Gubina/ Instrumental versus autotelic character of the cross-border practices of the inhabitants of Zgorzelec and Guben
Anna Krasnodębska (Uniwersytet Opolski) – Doświadczenia emocjonalne kobiet pracujących za granicą. Wspomnienia i refleksje migrantek z województwa opolskiego/ Emotional experiences
of women working abroad. Memories and reflections of migrant women from the region of Opole
Małgorzata Sekułowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) – Pracownicy domów pomocy społecznej wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym/ Staff of social welfare houses in view of the risk of professional burnout
Celina Timoszyk-Tomczak, Beata Bugajska (Uniwersytet Szczeciński) – Satysfakcja z życia a perspektywa przyszłościowa w starości/ Life satisfaction and the perspective of the future in senility
Hubert Kupiec (Uniwersytet Szczeciński) – Zmiany w poziomie kompetencji społecznych jako wskaźnik (nie)efektywności resocjalizacji nieletnich/ Changes in the level of social competences as an indicator of (non)effectiveness of juvenile’s social rehabilitation
Norbert Bandier (Centre Max Weber, Université Lumière Lyon 2) – recenzja książki pt. „Artistes de cirque contemporain”,autorstwaMarie-Carmen Garcia, Wydawnictwo La Dispute, 2011

numer do pobrania: Opuscula_2013-2