OS 2017 nr 1

Opuscula Sociologica 2017 nr 1
Redakcja numeru:
Andrzej Sakson
Karolina Ciechorska-Kulesza

Spis treści / Contents

 Od redaktorów naukowych numerów 1 i 2 z 2017 roku / From the Academic Editors of Issues 2017, 1 and 2
 Marian Golka  –  Źródła białych plam w socjologii / The Sources of Blank Spots in Sociology / 7
 Jacek Poniedziałek / Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu / Theoretical Perspectives in Regional Sociology
 Stefan M. Marcinkiewicz  –  Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego / The Trauma of Disintegration and Integration at the Local Level on the Example of the Postwar Ełk County
 Karolina Ciechorska-Kulesza  –  Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic / Around the Place. Integration and Identity of the Inhabitants of Elbląg and its Surroundings
 Aleksandra Herman  –   Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet
w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych / The Guardians of Values and Actresses of Change – Specifying the Role of Women in Creating
the Identity of the Ukrainian Minority with a History of Displacement
 Kamilla Biskupska  –  Pamiętam, że… O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia / I remember… Of Social Construction of Memory of the City Dwellers in the Western and Northern Territories on the Example of Wrocław

Cały numer 1_2017