Historia czasopisma

Czasopismo Opuscula Sociologica jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica wydawanych w latach 1990-2011. Założycielem i pierwszym redaktorem naukowym  zeszytów Studia Sociologica był Ludwik Janiszewski. Kolejnymi redaktorami  byli Jacek Leoński 1998-2006) oraz Leszek Gołdyka (2007-2015). W 2012 roku zeszyty, będące dotąd rocznikami, zostały przekształcone w czasopismo Opuscula Sociologica, funkcjonujące najpierw jako półrocznik (2012), a od 2013 roku – jako kwartalnik. W latach 2016-2017 rolę redaktora naukowego pełniła Irena Machaj.

Czasopismo przeszło drogę od zeszytów o zasięgu lokalnym, prezentujących głównie dorobek badaczy ze szczecińskiego środowiska, do czasopisma o zasięgu ogólnopolskim.